THE VISIBLE/INVISIBLE WORLD DICHOTOMY ACCORDING TO THE BULGARIAN FOLKLORIST AND ETHNOGRAPHER DIMITAR MARINOV

THE VISIBLE/INVISIBLE WORLD DICHOTOMY ACCORDING TO THE BULGARIAN FOLKLORIST AND ETHNOGRAPHER DIMITAR MARINOV // ДИХОТОМИЯТА ВИДИМ/НЕВИДИМ СВЯТ СПОРЕД БЪЛГАРСКИЯФОЛКЛОРИСТ И ЕТНОГРАФ ДИМИТЪР МАРИНОВ Velev, V., Debruyne, N. (2024). THE VISIBLE/INVISIBLE WORLD DICHOTOMY ACCORDING TO THE BULGARIAN FOLKLORIST AND ETHNOGRAPHER DIMITAR MARINOV. KNOWLEDGE – International Journal , 63(5), 613–619. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/6745 Abstract: Fundamental for the knowledge of Bulgarian…

Повече

За нас

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“ Договор: №  КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г. Базова организация:…

Повече

Представяне на проекта

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ (накратко „Свръхестествено и митично“) е проект на УниБИТ. Той е финансиран от фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление…

Повече

Свръхестествено и митично

Добре дошли в страницата на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ № КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г.

Повече