Визуализирането на обредни практики и ритуали в контекста на включването им във фестивали и конкурси – развитие, проблеми,перспективи

В рамките на провеждащата се в гр. Ямбол Трета национална кръгла маса „Маскарадните игри – между автентичност и модерност“ проф. д-р Венцислав Велев представи пленарен доклад на тема „Визуализирането на обредни практики и ритуали в контекстана включването им във фестивали и конкурси – развитие, проблеми,перспективи“. Докладът е част от изследванията по проект „Интердисциплинарно изследване върху…

Повече

Приключи първият практикум на екипа на проекта

В периода 6-8 март 2024 г. във Вършец се проведе първият практикум на екипа на пректа. Участие в него взеха: проф. д-р Венцислав Велев, проф. д.фил.н. Ваня Добрева, проф. д-р Боряна Бужашка, доц. д-р Нина Дебрюне, гл. ас. д-р Тина Петрова, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, гл. ас. д-р Надежда Томова. В рамките на дискусията…

Повече

Публично представяне на проекта

На 7 март 2024 г. в сградата на читалище „Развитие 1869“ във Враца се проведе първото публично представяне на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“. Присъстваха представители на библиотеки, архиви, музеи и читалища от областите Враца, Монтана…

Повече

Представяне на проект „Свръхестествено и митично“

На 7 март 2024 г. ще се състои първото публично представяне на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ Представянето на проекта ще се състои в читалнята към библиотеката на Народно читалище „Развитие 1876“ в гр. Враца. Начален…

Повече