Публично представяне на проекта

На 7 март 2024 г. в сградата на читалище „Развитие 1869“ във Враца се проведе първото публично представяне на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“. Присъстваха представители на библиотеки, архиви, музеи и читалища от областите Враца, Монтана и Видин.

Проф. д-р В. Велев – ръководител на проекта, представи целите и задачите, които екипът си е поставил. В обширна презентация, която бе раздадена и на присъстващите, бяха посочени някои от основните акценти и предстоящи дейности. Осъществени бяха контакти и постигнати договорености за съвместна работа.

На представянето присъстваха и част от членовете на екипа на проекта – проф. д.фил.н. Ваня Добрева, проф. д-р Боряна Бужашка, доц. д-р Нина Дебрюне, гл. ас. д-р Тина Петрова, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, гл. ас. д-р Надежда Томова.