Вършец, 6-8.03.2024

Практикум на екипа на проекта – Вършец, 6-8 март 2024 г.