Теренно проучване

В рамките на изпълнение на заложената в проекта работна програма бе проведено първо теренно проучване. Част от екипа на проекта посети Държавен архив-Смолян. Макар и в друг регион на страната, които излиза извън определения ареал на проекта, при предварително направен преглед на налична литература и описи на фондове бе констатирано наличието на документи събирани от…

Повече