Фейсбук профил на проекта

С оглед своевременно предоставяне на актуални за проекта новини, както и създаване на възможности за популяризиране и разкриване на нови контакти е създаден фейсбук профил на проекта. Същият е достъпен на следния адрес: https://www.facebook.com/mitichno/

Повече

За нас

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“ Договор: №  КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г. Базова организация:…

Повече

Представяне на проекта

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ (накратко „Свръхестествено и митично“) е проект на УниБИТ. Той е финансиран от фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление…

Повече