За нас

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“ Договор: №  КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г. Базова организация:…

Повече

График за изпълнението на проекта

Изпълнението на работната програма на проекта е планирано за срок от 36 месеца, разделен на два етапа по 18 месеца според етапите на финансиране. Дейностите са групирани в общо шест работни пакета, като общата цел е свързана с осъществяване на научно-изследователска дейност, съпроводена с теренни проучвани, обобщаване на получения емпиричен материал и свързването му със…

Повече

Представяне на проекта

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ (накратко „Свръхестествено и митично“) е проект на УниБИТ. Той е финансиран от фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление…

Повече

Свръхестествено и митично

Добре дошли в страницата на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ № КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г.

Повече