Визуализирането на обредни практики и ритуали в контекста на включването им във фестивали и конкурси – развитие, проблеми,перспективи

В рамките на провеждащата се в гр. Ямбол Трета национална кръгла маса „Маскарадните игри – между автентичност и модерност“ проф. д-р Венцислав Велев представи пленарен доклад на тема „Визуализирането на обредни практики и ритуали в контекстана включването им във фестивали и конкурси – развитие, проблеми,перспективи“. Докладът е част от изследванията по проект „Интердисциплинарно изследване върху…

Повече

Приключи първият практикум на екипа на проекта

В периода 6-8 март 2024 г. във Вършец се проведе първият практикум на екипа на пректа. Участие в него взеха: проф. д-р Венцислав Велев, проф. д.фил.н. Ваня Добрева, проф. д-р Боряна Бужашка, доц. д-р Нина Дебрюне, гл. ас. д-р Тина Петрова, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, гл. ас. д-р Надежда Томова. В рамките на дискусията…

Повече

Публично представяне на проекта

На 7 март 2024 г. в сградата на читалище „Развитие 1869“ във Враца се проведе първото публично представяне на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“. Присъстваха представители на библиотеки, архиви, музеи и читалища от областите Враца, Монтана…

Повече

Първи практикум за екипа на проекта

В рамките на изпълнението на заложените по проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ дейнисти започна първия практикум на екипа на проекта. През първият от предвидените три дни се проведе дискусия свързана с приемането на общи насоки за…

Повече

Представяне на проект „Свръхестествено и митично“

На 7 март 2024 г. ще се състои първото публично представяне на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ Представянето на проекта ще се състои в читалнята към библиотеката на Народно читалище „Развитие 1876“ в гр. Враца. Начален…

Повече

Фейсбук профил на проекта

С оглед своевременно предоставяне на актуални за проекта новини, както и създаване на възможности за популяризиране и разкриване на нови контакти е създаден фейсбук профил на проекта. Същият е достъпен на следния адрес: https://www.facebook.com/mitichno/

Повече

1 март – Денят на Баба Марта

В народния календар празникът свързан с Баба Марта е много почитан и емоционален. На 1 март всички българи закичваме на ревера, ръката или шията си мартеница. Тя е символ на здраве, дълъг живот, плодовитост и изобилие. Изработва се от усукан памучен или вълнен конец. Основните цветове са бял и червен. Белият цвят е символ на…

Повече

Теренно проучване

В рамките на изпълнение на заложената в проекта работна програма бе проведено първо теренно проучване. Част от екипа на проекта посети Държавен архив-Смолян. Макар и в друг регион на страната, които излиза извън определения ареал на проекта, при предварително направен преглед на налична литература и описи на фондове бе констатирано наличието на документи събирани от…

Повече

Практикум

В периода 6-9 март 2024 г. във Вършец ще се проведе първия практикум на екипа на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“. В рамките на практикума ще бъдат обсъдени общите насоки за работа, конкретните дейности, както и…

Повече

За нас

Проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“ – 2023 г., тематично направление „Обществени науки“ Договор: №  КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г. Базова организация:…

Повече