График за изпълнението на проекта

Изпълнението на работната програма на проекта е планирано за срок от 36 месеца, разделен на два етапа по 18 месеца според етапите на финансиране. Дейностите са групирани в общо шест работни пакета, като общата цел е свързана с осъществяване на научно-изследователска дейност, съпроводена с теренни проучвани, обобщаване на получения емпиричен материал и свързването му със…

Повече