Визуализирането на обредни практики и ритуали в контекста на включването им във фестивали и конкурси – развитие, проблеми,перспективи

В рамките на провеждащата се в гр. Ямбол Трета национална кръгла маса „Маскарадните игри – между автентичност и модерност“ проф. д-р Венцислав Велев представи пленарен доклад на тема „Визуализирането на обредни практики и ритуали в контекста
на включването им във фестивали и конкурси – развитие, проблеми,
перспективи“. Докладът е част от изследванията по проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“.

По време на кръглата маса се дискутираха различни въпроси свързани с маскарадната обредност и съдържащите се в нея свръхестествени и митични разбирания. Обект на коментар е и представянето на българската митология и нейното отражение в ритуалите и обредите.