Приключи първият практикум на екипа на проекта

В периода 6-8 март 2024 г. във Вършец се проведе първият практикум на екипа на пректа. Участие в него взеха: проф. д-р Венцислав Велев, проф. д.фил.н. Ваня Добрева, проф. д-р Боряна Бужашка, доц. д-р Нина Дебрюне, гл. ас. д-р Тина Петрова, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, гл. ас. д-р Надежда Томова. В рамките на дискусията участваха и други преподаватели от УниБИТ – проф. Румен Драганов, проф. Евгени Велев, доц. Румен Драганов и гл.ас. Соня Спасова.

В рамките на тридневния практикум се проведоха практически занятия свързани с избор на методология за предстоящите теренни проучвания, изготвяне на конкретен график за работа в архивохранилища, библиотеки, музеи и читалища на територията на областите Враца, Видин и Монтана.

Гл. ас. Т. Петрова и гл. ас. Св. Шапкалова посетиха и Държавен архив – Враца, където направиха подбор на различни архивни документи, които предстои да бъдат проучени. Проф. В. Велев и доц. Н.Дебрюне осъществиха срещи със секретарите на читалище „Развитие 1869“ във Враца и „Христо Ботев 1900“ във Вършец.