Фейсбук профил на проекта

С оглед своевременно предоставяне на актуални за проекта новини, както и създаване на възможности за популяризиране и разкриване на нови контакти е създаден фейсбук профил на проекта. Същият е достъпен на следния адрес: https://www.facebook.com/mitichno/