Представяне на проект „Свръхестествено и митично“

На 7 март 2024 г. ще се състои първото публично представяне на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“

Представянето на проекта ще се състои в читалнята към библиотеката на Народно читалище „Развитие 1876“ в гр. Враца. Начален час – 10,30.

Ще бъдат представени екипът на проекта, общата визия, както и набелязани конкретни мерки, които предстоят да бъдат изпълнение. В рамките на събитието ще бъдат уточнени и бъдещи съвместни дейности с различни институции от областите Враца, Монтана и Видин.

Събитието е с отворен характер и на него могат да присъстват всички желаещи, които проявяват интерес към тематиката.


Проектът „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“ се реализира по договор № КП-06-Н75/4 от 07.12.2023 г. сключен между УниБИТ и Фонд „Научни изследвания“ – конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023“, тематично направление „Обществени науки“