Практикум

В периода 6-9 март 2024 г. във Вършец ще се проведе първия практикум на екипа на проект „Интердисциплинарно изследване върху вярванията и представите за свръхестествените и митичните сили, съхранени в културната памет на Северозападна България, и тяхната трансмисия през времето“.

В рамките на практикума ще бъдат обсъдени общите насоки за работа, конкретните дейности, както и формирането на партньорски контакти с културни институти от региона на Северозападна България. Ще бъде представена методологията за работа, както и формиращата се база с данни.