Смолян, 27.02.2024

Теренно проучване в Държавен архив и Регионална библиотека в Смолян – 27 февруари 2024 г.