Монографии

Вакарелски, Хр. Етнография на България. С., 1977, Издателство „Наука и изкуство“.