График на проекта

Изпълнението на работната програма на проекта е планирано за срок от 36 месеца, разделен на два етапа по 18 месеца според етапите на финансиране.

Дейностите са групирани в общо шест работни пакета, като общата цел е свързана с осъществяване на научно-изследователска дейност, съпроводена с теренни проучвани, обобщаване на получения емпиричен материал и свързването му със съществуващ такъв, както и набирането на нова информация и изграждането на единна база с данни за митичните и свръхестествени същества и свързаните с тях вярвания и предания транслирани през годините и формирали част от културната памет на Северозападна България.

График за изпълнението на проекта

1 етап – 1-18 месец

2 етап – 19-36 месец